Kontakt
Samorządowe Przedszkole nr 110 im. Marii Kownackiej

Strona główna

Witamy na stronie Samorządowego Przedszkola nr 110
im. Marii Kownackiej w Krakowie

Mottem naszej pracy z dzieckiem są słowa patronki przedszkola Marii Kownackiej

„Trzeba dzieciom dać serce, piękno i uśmiech, aby uczyły się kochać ludzi i wszystko, co je otacza".


Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci do spędzenia z nami najmilszych dni dzieciństwa.

Pracujemy zgodnie z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego, realizując programy: 

"Od zabawy do nauki" autorstwa D. Kucharskiej, A. Pawłowskiej - Niedbała wyd. Nowa Era oraz  "Nasze Przedszkole" M.Kwaśniewskiej i W. Żaby - Żabińskiej wyd. Mac Edukacja


Efektem naszej pracy jest osiągnięcie przez dzieci takiego poziomu rozwoju fizycznego, społecznego i psychicznego, który umożliwi im dobry start w szkole oraz udział w życiu szkolnym.

Kadra pedagogiczna
Nauczycielki posiadają wysokie kwalifikacje z zakresu pedagogiki przedszkolnej, uczestniczą w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego. Pracujemy według zasady Janusza Korczaka
"Wychowawca, który nie wtłacza, a wyzwala, nie ciągnie, a wznosi, nie ugniata, a kształtuje, nie dyktuje, a uczy, nie żąda, a zapytuje, przeżyje wraz z dzieckiem wiele natchnionych chwil..."
Wspomagamy rozwój dziecka tak, aby umożliwić mu poczucie sukcesu, sprawstwa. W relacjach z rodzicami staramy się pogłębiać ich wiedzę przez informowanie o osiągnięciach dziecka i ewentualnych trudnościach. Pracujemy nowoczesnymi, aktywnymi metodami uznawanymi za najkorzystniejsze dla rozwoju dziecka.


Współpraca z rodzicami
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców organizujemy na terenie przedszkola zajęcia dodatkowe:
gimnastyka korekcyjna,
religia,
kurs tańca,

lekcje języka angielskiego,

rytmika,

Zapraszamy rodziców na zajęcia otwarte, podczas których mogą obserwować postępy swoich dzieci, a także organizujemy dni otwarte z psychologiem. Zachęcamy rodziców do aktywnego udziału w życiu placówki, angażujemy w prace użyteczne na rzecz grupy.


Systematycznie organizujemy uroczystości:

Dzień Przedszkolaka
Pasowanie na Starszaka i Pasowanie Przedszkolaka

Świeto Niepodległości
Wieczór Andrzejkowy
Wieczór Wigilijny
Jasełka
Dzień Babci i Dziadka
Dzień Rodziny
Uroczyste zakończenie roku przedszkolnego

W ciągu roku organizujemy wycieczki, które uzupełniają proces dydaktyczno - wychowawczy, a jednocześnie pozwalają na poznawanie naszego regionu.