Kontakt
Samorządowe Przedszkole nr 110 im. Marii Kownackiej

O przedszkolu

 O naszym przedszkolu...
 

Patronka naszego przedszkola Maria Kownacka urodziła się 11. 09. 1894 w Słupie  pod Kutnem, zmarła w roku 1982. To autorka wierszy, opowiadań, bajek, sztuk teatralnych i słuchowisk radiowych dla dzieci (kto to jeszcze pamięta ?). Pracowała w bibliotece Ministerstwa Reform Rolnych, współredagowała czasopismo „Płomyk". Na jego łamach debiutowała w roku1919. Przyczyniła się do powstania teatrzyku „Baj" przy Radiowym Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. Teatrzyki z tego okresu goszczą do dziś  na dziecięcych scenach kukiełkowych:

ü  „Cztery mile za piec"

ü  „O straszliwym smoku i  dzielnym szewczyku"

ü  „O Kasi co gąski zgubiła"

Twórczość Marii Kownackiej jest niezwykle komunikatywna. Porusza tematy związane z przeżyciami dziecka, podkreśla rolę wychowania w rodzinie i znaczenie koleżeństwa. Dużo jest w tej twórczości folkloru. Wielką pasją pisarki była ochrona przyrody - dziś można to doskonale łączyć z wychowaniem proekologicznym. Nie brak tu humoru i atrakcyjnej, żywej akcji na przykład „Przygody Plastusia"                      i  „Plastusiowo". Opowieści o plastelinowym ludziku doczekały się wielu tłumaczeń. Piękno przyrody można odnaleźć ponadto w następujących utworach:

ü  „Za żywopłotem"

ü  „Kajtkowe przygody"

ü  Rogaś z doliny Roztoki"

ü  Szkoła nad obłokami"

Na szczególną uwagę zasługuje seria publikacji Razem ze słonkiem". Jest to cykl ujęty w wędrówkę poprzez pory roku. To bardzo dobry i bliski dzieciom sposób poznawania tajemnic przyrody. Treści, które tu znajdujemy stają się zachętą do czynnej ochrony przyrody. Bohaterowie utworów kreowani są na podobieństwo dzieci - lubią się bawić i poznawać świat; wszystkiemu się dziwią,  popełniają błędy, ale przygody dobrze się kończą, co wprowadza małego czytelnika w miły nastrój.

Za swoją twórczość Maria Kownacka otrzymała wiele nagród i wyróżnień - m.in. „Order Uśmiechu" i „Orle Pióro" - nagrody nadane przez dzieci. Obecnie w mieszkaniu pisarki  w Warszawie znajduje się Izba Pamięci Marii Kownackiej

 

Rys Historyczny:

Powstanie przedszkola było odpowiedzią na społeczne zapotrzebowanie na tego typu placówkę w osiedlu. Budowy podjęło się Krakowskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego, a patronat nad budową z ramienia Wydziału Oświaty pełniła pani Inspektor Czerwińska.

Uroczyste otwarcie nastąpiło 10 grudnia 1963 roku.

Skład pierwszej kadry pedagogicznej i zespołu administracyjno-obsługowego to panie: Janina Myśliwiec, Zofia Turek, Zofia Kubik, Stanisława Porębny, Janina Tomalczyk, Józefa Iwaniec, Krystyna Chrustek, Helena Pilzło, M. Hojecka, Łucja Wawrykiewicz, Józefa Kucharczyk, Karol Pilch,  Barbara Jasiówka,

Pierwszym dyrektorem przez 4 lata była pani Ludwika Huptysiowska, następnie przez okres 2 lat Maria Czerwieńska, 1 rok Zofia Kubik, a przez kolejne 20 lat dyrektorem była pani Stanisława Porębny.

„Pani Stanisława Poręby była dyrektorem solidnym, dobrym, subtelnym i dbającym o całość przedszkola, a szczególnie o dzieci"- taką opinię o swojej byłej przełożonej można usłyszeć od pracowników, którzy ją wspominają.

Kolejnym dyrektorem była pani Józefa Iwaniec, która pomimo 4-letniego pełnienia funkcji zapisała się w kartach historii przedszkola bardzo wyraziście.

Dzięki jej staraniom przedszkole otrzymało patronat Marii Kownackiej.

Przez kolejne 5 lat dyrektorem była pani Zuzanna Skowron.Od 1995 roku do 2018 do stanowisko dyrektora piastowała Pani     mgr Anna Job. Od kwietnia 2018 roku obecnym dyrektorem przedszkola jest Pani  mgr Barbara Pawlińska.

Wszyscy dyrektorzy pracowali z wielkim oddaniem i poświęceniem, dbając, aby placówka cieszyła się dobrą opinią w środowisku. To m.in. starania o należyte wyposażenie w sprzęt, zabawki i pomoce dydaktyczne, wyposażenie rozległego ogrodu wśród drzew i krzewów. Początki były trudne. Surowość ścian o monotonnej barwie, szorstki parkiet.....

Z powodu kłopotów finansowych brakowało niezbędnego wyposażenia, dlatego każde zakupy czy prace uzupełniające były „świętem" w przedszkolu. A nie były to urządzenia i zabawki tak barwne i funkcjonalne jak obecnie. Nauczycielki często same wykonywały pomoce dydaktyczne, ze zrozumiałych względów niezbyt trwałe, chociaż czasochłonne w wykonaniu. Lecz ważny był zapał i chęci. Wspólnie z rodzicami i personelem, zrobiło się gwarno, kolorowo i wesoło.

Wiele osób związało swoje życie zawodowe z tym przedszkolem na wiele lat, przeżywając wspólnie radości i smutki, chwile przyjemne oraz te trudniejsze. Tak powstawała historia przedszkola.

Z biegiem lat pracownicy się zmieniali, lecz są wśród nas osoby zasłużone, mogące się poszczycić długoletnia, wzorową pracą: Jadwiga Zgraja, Krystyna Kocel, Krystyna Grudzień, Grażyna Kwiecień, Anna Kieszek, Stanisław Karwala, Elżbieta Biela, Elżbieta Karczmarska.

Rodzice zawsze chętnie pomagali przy porządkowaniu po kolejnych remontach, podczas urządzania ogrodu, nasadzania drzew i krzewów. Brali aktywny udział w imprezach i wycieczkach. W kartach księgi pamiątkowej znajdujemy takie nazwiska: P. Przeklasa, Jakimek, Bilińska, M. Plewa, M. Figiel, Sumera, Lutomski, Kania, Betleja, Banaszewska, Dr Dutka, Stankiewicz, Waszczuk, Miś, Kowalik.

A jak powstawał ogród? Po zakończonej budowie trzeba było rozmontować barak robotniczy i tymczasową trakcję elektryczną. Teren zaorano, a w celu wyrównania i podniesienia poziomu przyszłego ogrodu nawieziono bardzo duże ilości ziemi. Z powodu letnich upałów zazielenianie przesuwało się w czasie. Pojawiły się dwie piaskownice, ale zabawa w nich nie była możliwa bez trawnika wokół. Dopiero wiosną teren ogrodu zazielenił się, zakwitły pierwsze kwiaty, a potem obrodziły pomidory, marchewka. Przez kolejne lata trwało nasadzanie drzew i krzewów.

W październiku 1965 roku w sąsiedztwie przedszkola rozpoczęła działalność Szkoła Podstawowa Nr 103. Przez wiele lat przyjmowała w swoje szeregi naszych absolwentów; obecnie jest tu gimnazjum.

Mając za główny cel dobro dziecka,  tradycją  przedszkola stała się dobra współpraca z rodzicami, Komitetem Rodzicielskim (obecnie Radą Rodziców), Komitetem Osiedlowym (obecnie Zarząd Dzielnicy XVIII) i Komitetem Opiekuńczym. Pierwszym Komitetem Opiekuńczym był Kombinat Budownictwa Mieszkaniowego do 1982 r. (Przewodniczący: Rutkowski, Iwicki), następnie Walcownia Zimnych Blach z Przedstawicielami: p.Olewińska, p. Wygonowski. Komitet Osiedlowy od początku wspierał przedszkole w organizacji uroczystości i imprez.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje w tym miejscu pan Mieczysław Dąbkowski i pan Sak Hajly G.

Przedszkole w swej długoletniej historii spotykało się z przychylnością, wyrozumiałością i dobrą współpracą z władzami oświatowymi i kuratoryjnymi. Sprawy finansowe i gospodarcze od roku 1976 prowadzi Zespół Ekonomiki Oświaty Kraków - Wschód, którego wieloletnim dyrektorem jest pan Stanisław Rajski.

Dzięki dobrej współpracy z instytucjami oraz za zasługą wykwalifikowanej kadry pedagogicznej przedszkole uznano za placówkę wzorcową.  Powstała tu baza szkoleniowa dla młodych nauczycieli;  pani Ludwika Huptysiowska rozpoczęła pracę na stanowisku metodyka, a od roku 1982 stanowisko to objęła pani Aniela Cygankiewicz. Odbyło się wiele ciekawych zajęć pokazowych, konferencji metodycznych i praktyk pedagogicznych dla studentów WSP i SN oraz młodych nauczycieli z terenu dzielnicy.

Aby sprostać pojawiającym się trudnym problemom wychowawczo-dydaktycznym, została nawiązana współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Pierwszą osobą współpracującą z ramienia Poradni była pani mgr Romańska.

W karty historii naszego przedszkola wpisało się wiele ciekawych wydarzeń, między innymi gościło tutaj wiele wycieczek zagranicznych z Chin, Japonii, Szwecji, Niemiec, ZSRR, Węgier. 11 kwietnia 1967 roku odwiedziła przedszkole znakomita pisarka literatury dziecięcej, Maria Kownacka. Dwanaście lat później, 10 czerwca 1989 roku Maria Kownacka  została patronką naszego przedszkola. Wymagało to wielu  zabiegów formalnych. W celu zgromadzenia informacji o życiu i twórczości pisarki nastąpiła wymiana korespondencji między panią dyrektor Józefą Iwaniec a Ośrodkiem interwencji Współczesnej i Dokumentacji Historycznej Wychowania Przedszkolnego. Wystosowano prośby do Instytutu Wydawniczego „Nasza Księgarnia" w Warszawie w celu zakupu do biblioteki przedszkola utworów pisarki, nieosiągalnych na rynku księgarskim. Były starania o nawiązanie kontaktu z rodziną pisarki, bądź osobami związanymi z redagowaniem i wydawaniem utworów. Świadczy i tym korespondencja z Młodzieżową Agencją Wydawniczą w Warszawie oraz ze Związkiem Literatów Polskich. Wydawnictwo Literackie w Krakowie pomogło w zakupie wielu pozycji literackich M. Kownackiej, w tym „Wesołe przedszkole".

Od tego czasu literatura Marii Kownackiej na stałe zagościła w codziennej pracy i zabawie.

Pan Franciszek Wiercioch w uzgodnieniu z Komitetem Rodzicielskim wykonał i zamontował tablicę pamiątkową poświęconą Marii Kownackiej.

 

Jubileusz 50-lecia:

W piątek 23 maja 2013r o godz. 13.30 w sali koncertowej  Zespołu Szkół Muzycznych odbyło się uroczyste przedstawienie z okazji 50- lecia istnienia naszego przedszkola.

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęła Pani Dyrektor Anna Job, która oficjalnie powitała wszystkich przybyłych gości. Obchody Jubileuszu swoją obecnością zaszczycili:

Przedstawiciele Władz Miasta  - Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji  – p. Tadeusz Matusz,Przedstawiciel Kuratorium Oświaty – Dyrektor Wydziału ds. Nadzoru Pedagogicznego  – p. Wanda Brześcinska , Inspektor Wydziału Edukacji - p. Teresa Szymańska, Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa -  p. Jan Pietrzyk , Przewodniczący Rady Dzielnicy nr XVIII -  p. Stanislaw Moryc, Zastępca Przewodniczącego Rady Dz. XVIII - p. Józef Szuba, Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 4 – p. Ewa Bochenek, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 91 – p. Dorota Kolodziej, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 156 – p. Małgorzata MarkiewiczDyrektor Przedszkola Nr 142 -  p. Ewa Opałka, Doradca Metodyczny - p. Marta Cieplik, ZaPrzedstawiciel Zespołu Ekonomiki Oświaty – p. Małgorzata Wach, Przedstawiciel Straży Miejskiej - p. Artur Ryś, Koordynator Programu Pomocy Dzieciom Chorym na Mukowiscydozę p. Irena Cygan Cygan.

Obecni byli również poprzedni  dyrektorzy przedszkola, pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni, goście - emeryci przedszkola, dzieci i absolwenci oraz  przedstawiciele  Rady Rodziców.

Złoty Jubileusz jest niezwykłą okazją do wspomnień, dlatego podczas uroczystości Pani Dyrektor  przedstawiła gościom półwieczną, chlubną historię placówki.

Dyrektor Anna Job podziękowała wszystkim byłym Dyrektorom placówki za wkład jaki został wniesiony w dotychczasowy rozwój przedszkola. Słowa podziękowania skierowała również w stronę emerytowanych  nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych, a także obecnych pracowników naszego przedszkola.

Następnie głos zabrał Zastępca Prezydenta Miasta p. Tadeusz Matusz , który na ręce Dyrektor Anny Job  złożył pamiątkowy list gratulacyjny  przygotowany specjalnie na tę okazję Przez Prezydenta Miasta Krakowa – prof.  Jacka Majchrowskiego. Podziękowania i gratulacje złożyli również panowie: Jan Pietrzyk -  Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa oraz Stanisław Moryc - Przewodniczący Rady Dzielnicy XVIII. 

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie listu gratulacyjnego przedstawionego  w imieniu Rady Rodziców przez Panią Przewodniczącą  Joannę Stankiewicz.

Wszyscy goście otrzymali  pamiątkowe prezenty  w postaci  - ulubionej przez dzieci – sylwetki naszego Plastusia.  

Po wszystkich przemowach i  odśpiewaniu Hymnu  przedszkolnego rozpoczął się program artystyczny z udziałem każdej grupy wiekowej. Motywem przewodnim występów dzieci była podróż przez różne kraje świata pod przewodnictwem postaci z bajek Marii Kownackiej, patronki naszego przedszkola – Plastusia, Toli i Krasnoludka.  Dzieci w swojej bajkowej podróży odwiedziły z tańcem i piosenką: Hiszpanię, Wiedeń, Czechy, Francję, Irlandię, Japonię, Afrykę, Amerykę, Rosję kończąc swoją podróż w naszym pięknym mieście Krakowie.

Uroczystość zakończyły podziękowania ze strony Pani Dyrektor Job oraz Dzieci i Rady Rodziców